Czym jest i od czego zależy historia kredytowa

Kredyty udzielane przez banki to coraz popularniejsza forma zdobywania niezbędnej gotówki na zakup mieszkania, samochodu bądź elementów wyposażenia. Niewątpliwą zaletą kredytów jest ich powszechność – są dostępne dla niemal każdej osoby, która posiada regularny dochód i charakteryzuje się pozytywną historią kredytową. To właśnie historia kredytowa osoby ubiegającej się o kredyt w głównej mierze decyduje o jego przyznaniu bądź odmówieniu. Jest ona niezwykle istotna, gdyż zła historia kredytowa może na długie lata uniemożliwić wzięcie kredytu. 

Historia kredytowa (czyli dane zamieszczone w Biurze Informacji Kredytowej) pokazuje, czy i w jaki sposób potencjalny kredytobiorca realizował swoje zobowiązania finansowe (co ważne – dotyczy to nie tylko osobistych kredytów, ale także wszelkiego rodzaju poręczeń). Do informacji zawartych w BIK-u mają dostęp wszystkie banki, które przed udzieleniem jakiegokolwiek kredytu zawsze zapoznają się z umieszczonymi tam danymi. Warte podkreślenia jest to, iż w Biurze Informacji Kredytowej znajdują się nie tylko informacje o ewentualnych niespłaconych zadłużeniach, ale także o aktualnych posiadanych kredytach. To wszystko pozwala bankowi na przeanalizowanie sytuacji finansowej kredytobiorcy i na jej podstawie podjęcie określonej decyzji.

W przypadku występowania o kredyt historia kredytowa ma niebagatelne znaczenie – dlatego też warto zadbać o to, aby miała ona pozytywny przebieg. Co należy robić w tym celu? Przede wszystkim należy unikać zaległości w spłacaniu wszelkich zobowiązań finansowych. Aby zminimalizować ryzyko trudności w spłacie kredytu należy przede wszystkim:

– mądrze korzystać z kredytów (każdy terminowo spłacony kredyt podnosi wiarygodność kredytobiorcy),

– nie brać zbyt wielu kredytów jednocześnie (co zawsze zwiększa ryzyko trudności w spłacie),

– w razie jakichkolwiek trudności ze spłatą kredytu podejmować rozmowy z bankiem w sprawie negocjacji warunków spłaty.

Ważną kwestią w dbaniu o historię kredytową jest regularne jej kontrolowanie i sprawdzanie swojego statusu w BIK. Dodatkowo warto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie, co podniesie wiarygodność w oczach banków i instytucji finansowych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.