« Zdolność kredytowa - … | Strona domowa |

Jak umiejętnie analizować i wybierać oferty kredytów hipotecznych?

Przy wyborze kredytu hipotecznego niezbędne jest umiejętne podejście do tematu analizy ofert oraz okoliczności towarzyszących. Wiele osób nie wie do końca, jak się za to zabrać. Należy wykazać się tutaj dobrą organizacją, dokładnością oraz rozsądkiem i odpowiedzialnością. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że banki weryfikują swoich potencjalnych kredytobiorców pod kątem zdolności kredytowej. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie dla instytucji bankowych przed udzieleniem kredytu osobom, które nie będą w stanie go spłacić. To jednak nie oznacza, że my sami nie musimy zastanowić się nad naszymi możliwościami finansowymi. W końcu pełny wgląd w okoliczności naszego przypadku mamy tylko my sami. Nie należy kierować się ogólnymi danymi, które pamiętamy lub wydaje nam się, że możemy sobie przypomnieć. W kwestiach finansowych liczą się fakty.

Znajomość własnych potrzeb i możliwości

Przy wstępnej selekcji dostępnych na rynku ofert kredytów hipotecznych bardzo ważne jest to, aby być zdecydowanym, co do swoich oczekiwań oraz wiedzieć, jak przedstawia się sytuacja w naszym budżecie. Na tym etapie wystarczy ogólnikowe wyobrażenie o tym, jaki mamy cel oraz jakimi środkami dysponujemy. Najpierw zatem dobrze jest przejrzeć oferty pod kątem tego, na jaki cel można wykorzystać pieniądze uzyskane z danego kredytu hipotecznego. Jeśli pokrywa się on z naszymi zamierzeniami, dobrze jest zweryfikować, czy i w jakiej wysokości wymagany jest wkład własny. Później musimy porównać to do naszego budżetu. Na kolejnych etapach będzie trzeba szczegółowo zweryfikować, czy nasza sytuacja finansowa pozwala nam na zaciągnięcie zobowiązania oraz terminowe jego spłacanie w ustalonej wysokości. Nie można tutaj bowiem ryzykować. Przy kredycie hipotecznym nieruchomość jest zabezpieczeniem spłaty, więc w razie niewywiązywania się z warunków umowy można stracić lokal.

Dbałość o szczegóły i wnikliwe kalkulacje

Skrupulatność jest bardzo ważna przy podejmowaniu decyzji dotyczących kredytu hipotecznego. Wielu osobom może wydawać się, że wystarczy pobieżne przejrzenie ofert dostępnych na rynku i da nam to potrzebne do ich oceny informacje. To błędny punkt widzenia, ponieważ przy zobowiązaniach finansowych znaczenie mają nie tylko same parametry poszczególnych propozycji, ale również to, jak poszczególne elementy oddziałują na siebie wzajemnie, a także jakie mechanizmy rządzą całokształtem zobowiązania. Dodatkowo te wszystkie czynniki należy rozpatrywać w odniesieniu do własnego budżetu. Nie wystarczy tutaj ogólne przyjrzenie się detalom – potrzebne są obliczenia i weryfikacja danych. Trzeba również pamiętać o tym, że nie tylko główne punkty oferty mają wpływ na jej atrakcyjność. Wszystkie elementy mogą mieć niebagatelne znaczenie z perspektywy naszego procesu decyzyjnego, który powinien być świadomy i rozsądny. Odpowiedzialność w finansach to naprawdę niezwykle ważna kwestia, która nie może być pomijana.