« Kredyt na kredyty. | Strona domowa | Jak najlepiej wyszuka… »

Co wpływa na kształt rynku kredytów hipotecznych?

Rynek hipoteczny w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, a najnowsze statystyki branżowe prognozują, że w roku 2019 banki wypłacą ponad 50 mld złotych kredytobiorcom. Co wpływa konkretnie na kształt i popularność kredytów hipotecznych w kraju? Wejdź na szansanakredyt.pl aby dowiedzieć się więcej.

Nieruchomość symbolem statusu społecznego

W Polsce przyjmuje się wręcz kulturowo mieszkanie, nieruchomość za jeden z najważniejszych symboli statusu. Wynajem zazwyczaj nie wystarczy. Ostatecznym celem gospodarstwa domowego jest zakup nieruchomości, co jest wręcz unikalnym postępowaniem, chociażby w porównaniu do UK, czy szeroko pojętego zachodu, gdzie jednak wynajem długoterminowy dominuje. W kraju rośnie naturalnie zdolność kredytowa. Pokazuje to średnia pensja, ogólna zamożność rodaków. Dochodzą do tego niskie stopy procentowe. Najnowsze komunikaty z Narodowego Banku Polskiego wskazują jasno na zachowanie stóp procentowych na historycznych poziomach. W 2019 sytuacja raczej się nie zmieni i nie wiadomo, czy kolejne lata przyniosą przełom. Prognoza inflacji zostanie utrzymana, a zapowiada się nawet niższa od oczekiwanej.

Giganci zdominowali rynek kredytów hipotecznych

Rynek kredytów hipotecznych zdominowało kilka najpopularniejszych placówek. Udział gigantów to praktycznie 90%. Aktualizacja ustawy o kredycie hipotecznym odegrała sporą rolę w budowaniu zaufania do banków detalicznych, jako instytucji odpowiedzialnych za przekazywanie pełnych informacji o zobowiązaniu. Nie ma już również mowy o pozyskaniu kredytu hipotecznego w walutach obcych. W grę wchodzą tylko złotówki, a konkretnie mówiąc waluta, w której kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenie. To pozytywna wróżba dla rynku kredytów hipotecznych ze względu na ograniczenie, a wręcz wyeliminowanie praktyk spekulacyjnych. Dominacja gigantów przy regulacjach wynikających z ustawy o kredycie hipotecznym nie dziwi. Mniejsze placówki często nie są w stanie odpowiedzieć na tak duże wymagania i muszą po prostu postawić na specjalizację w obsłudze klienta, np. w segmencie nieruchomości premium.

Czy tak duży wzrost może trwać wiecznie?

Wysokie wskaźniki rynku kredytów hipotecznych naturalnie zwiastują wyhamowanie w przyszłości, ale bardzo trudno przewidzieć, kiedy to się stanie. Cykl koniunkturalny jest nieubłagany, a do tego zawsze związany z wahaniami stóp procentowych (polityką monetarną nadzorowaną przez banki centralne, w Polsce NBP). Śledzenie stóp procentowych to zatem jeden z kluczowych elementów wykrycia ochłodzenia. Analizować warto również sytuację deweloperów, którym zaczyna stopniowo brakować najlepszych gruntów. Walka toczy się już nawet o nieciekawe lokalizacje. Rośnie jednocześnie koszt materiałów budowlanych obserwowany regularnie od lat i cena wynajęcia odpowiedzialnych pracowników. W Polsce technologia budowlana stoi na wysokim poziomie, nawet w porównaniu do zachodu, o czym świadczy jawne zainteresowanie nieruchomościami zagranicznych klientów. Można założyć, że rynek kredytowy w 2019 roku dalej wykaże dynamiczny wzrost, chociaż z lekkimi symptomami wycofania branży deweloperskiej w najlepszych lokalizacjach.