Kredyt hipoteczny – weryfikacja zdolności kredytowej

Osoby, które planują starać się o przyznanie kredytu hipotecznego, muszą mieć świadomość tego, że przy rozpatrywaniu naszego wniosku banki dokonują weryfikacji zdolności kredytowej. Służy ona ocenie naszej wypłacalności i wiarygodności. Jest to działanie ukierunkowane na ochronę interesów instytucji bankowych, a także samych zainteresowanych skorzystaniem z kredytu hipotecznego. Nie oznacza to jednak, że nie należy samodzielnie przeprowadzić analizy własnego budżetu – jest to bardzo potrzebne działanie, które może nam pomóc w ocenie naszych szans na uzyskanie kredytu hipotecznego, a także w ustaleniu, czy możemy w ogóle pozwolić sobie na tego typu zadłużenie. Kredyt hipoteczny ma bowiem bardzo poważny charakter – jest zabezpieczony nieruchomością.