Czy współpraca z firmą pożyczkową się opłaca?

Firma pożyczkowa działa na bazie własnego kapitału i nie obsługuje depozytów klientów, ale specjalizuje się jedynie w udzielaniu krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek zgodnie z uwarunkowaniami ustawy o kredycie konsumenckim. Firma pożyczkowa nie może ustalać zasad udzielania zadłużenia samodzielnie tylko wykorzystuje konkretne normy prawne, również zapisy kodeksu cywilnego. Czy współpraca z firmą pożyczkową się opłaca i jak wygląda przykładowa oferta marek pozabankowych?

Kredyt gotówkowy w czasie Pandemii

Twoje potrzeby są niezmienne a gospodarka wstająca z kolan coraz bardziej zachęca do kupowania i inwestowania. Czy strach przed nadchodzącym jutrem może ograniczyć twoje postrzeganie przyszłości a co za tym idzie, czy nabierzesz negatywnego stosunku do zaciągania kredytów gotówkowych. Okazuje się, że chociaż społeczeństwo stara się oszczędnie wydawać pieniądze nie brakuje osób, które nie obawiają się poszerzyć swoich możliwości o kredyt gotówkowy. obniżenie stóp procentowych jest dowodem na to, że banki starają się o nowych klientów.

Kredyt hipoteczny – weryfikacja zdolności kredytowej

Osoby, które planują starać się o przyznanie kredytu hipotecznego, muszą mieć świadomość tego, że przy rozpatrywaniu naszego wniosku banki dokonują weryfikacji zdolności kredytowej. Służy ona ocenie naszej wypłacalności i wiarygodności. Jest to działanie ukierunkowane na ochronę interesów instytucji bankowych, a także samych zainteresowanych skorzystaniem z kredytu hipotecznego. Nie oznacza to jednak, że nie należy samodzielnie przeprowadzić analizy własnego budżetu – jest to bardzo potrzebne działanie, które może nam pomóc w ocenie naszych szans na uzyskanie kredytu hipotecznego, a także w ustaleniu, czy możemy w ogóle pozwolić sobie na tego typu zadłużenie. Kredyt hipoteczny ma bowiem bardzo poważny charakter – jest zabezpieczony nieruchomością.